Giới thiệu

Sở giao dịch chứng khoán Philippines (PSE) là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất ở Philippines. Trong số các sàn giao dịch tiên phong ở châu Á, nó có nguồn gốc từ hai sàn giao dịch chứng khoán trước đây của đất nước, Sở giao dịch chứng khoán Manila (thành lập năm 1927) và Sở giao dịch chứng khoán Makati (thành lập năm 1963). Năm 1992, hai sàn được hợp nhất để tạo thành Sở giao dịch chứng khoán Philippines ngày nay. PSE có trụ sở chính tại Bonifacio Global City, một trong những khu kinh doanh quan trọng của đất nước. PSE được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines và có hơn 270 công ty được niêm yết.

Chỉ số chuẩn của Exchange là PSEi, là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường được điều chỉnh tự do theo dõi hoạt động của 30 công ty lớn nhất và nhiều nhất cổ phiếu phổ thông sôi động. PSE cũng có Chỉ số Tất cả Cổ phiếu là một chỉ số rộng hơn bao gồm tất cả các cổ phiếu phổ thông được liệt kê trên Bảng chính. Các chỉ số PSE được xem xét hai năm một lần.