Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Philippines

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại9.603B PHP2.94%−1.47%6.632M14
Truyền thông599.456B PHP5.79%−0.05%1.731M34
Khách hàng Lâu năm233.795B PHP1.11%−0.73%100.209K35
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.351T PHP2.91%+1.24%2.101M411
Dịch vụ Khách hàng595.378B PHP1.82%−0.57%2.881M722
Dịch vụ Phân phối55.996B PHP2.24%−0.39%959.681K49
Công nghệ Điện tử13.496B PHP1.64%−1.51%353.075K35
Năng lượng Mỏ764.609B PHP4.30%−0.95%2.976M412
Tài chính9.806T PHP3.32%+1.22%6.605M1087
Công nghệ Sức khỏe3.249B PHP4.43%0.00%1K11
Dịch vụ Công nghiệp119.564B PHP3.10%−1.42%100.629M27
Hỗn hợp7.041B PHP0.83%−8.58%2.513K24
Khoáng sản phi năng lượng200.112B PHP2.13%+1.27%2.735M428
Công nghiệp Chế biến62.607B PHP3.70%−2.62%2.612M37
Sản xuất Chế tạo27.951B PHP3.72%+1.12%21.566K55
Bán Lẻ1.715T PHP1.09%+1.78%1.116M518
Dịch vụ Công nghệ4.869B PHP6.19%+2.61%336.196K23
Vận chuyển733.865B PHP3.02%+0.73%2.373M510
Công ty dịch vụ công cộng1.17T PHP4.47%+2.71%1.58M315