Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Philippines

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
5.383B1.753.11%1.383M15
800.701B4.310.42%926.722K34
170.383B1.73-1.81%172.680K35
1408.086B2.040.26%1.979M412
468.002B2.14-0.60%1.483M722
75.681B2.81-0.70%572.619K48
20.179B0.690.24%2.096M35
854.018B2.55-0.11%11.344M414
8340.951B3.100.00%3.534M1089
3.619B2.270.00%14.000K11
93.713B0.040.04%2.138M28
7.297B-0.73%23.100K22
332.099B2.28-0.16%2.767M430
23.334B1.56-2.39%1.868M311
24.865B7.00-1.07%13.661K44
1785.337B0.941.30%1.418M617
7.733B0.000.52%888.033K23
564.085B2.655.10%1.948M512
1157.486B4.07-0.69%1.842M314
Tải thêm