Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

8
Cổ phiếu
89.594B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.204M
Khối lượng
+0.40%
Thay đổi
−15.62%
Hiệu suất Tháng
−17.50%
Hiệu suất Năm
−12.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CACONCRETE AGGREGATES CORP A
40.00 PHP0.00%8000.811.142B PHP46.500.86 PHP+22.55%2.11%Dịch vụ Công nghiệp
CABCONCRETE AGGREGATES CORP B
48.00 PHP+0.42%50K2.101.142B PHP55.790.86 PHP+22.55%1.76%Dịch vụ Công nghiệp
EEIEEI CORPORATION
5.75 PHP−0.52%143.4K0.335.959B PHP−0.52 PHP−2285.59%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENEXENEX ENERGY CORP
4.42 PHP−0.67%14K0.871.105B PHP−0.26 PHP−18.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HIHOUSE OF INVESTMENTS, INC.
3.24 PHP+0.31%45K2.382.516B PHP−0.47 PHP−124.94%1.54%Dịch vụ Công nghiệp
MWIDEMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP.
3.06 PHP+0.99%83K0.466.161B PHP1.561.96 PHP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
6.15 PHP+0.99%259.7K0.2932.385B PHP2.692.28 PHP−10.32%14.10%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SPNECSP NEW ENERGY CORPORATION
1.14 PHP0.00%25.363M0.1639.185B PHP0.00%Dịch vụ Công nghiệp