Bán Lẻ (Khu vực)

18
Cổ phiếu
1555.911B
Giá trị vốn hóa thị trường
770.405K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+0.38%
Hiệu suất Tháng
−13.24%
Hiệu suất Năm
−11.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALLDYALLDAY MARTS, INC.
0.158 PHP−0.63%3.93M1.183.634B PHP7.900.02 PHP+102.02%1.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BALAIBALAI NI FRUITAS INC
0.405 PHP−6.90%1.42M4.47Bán Lẻ
BCORBERJAYA PHILIPPINES, INC.
8.00 PHP0.00%1000.0134.73B PHP64.940.12 PHP−34.68%0.00%Bán Lẻ
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
4.40 PHP−1.35%388K0.6631.97B PHP4.071.08 PHP+7.24%3.14%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
DFNNDFNN, INC.
3.06 PHP−1.29%177K0.15963.476M PHP0.00%Bán Lẻ
FRUITFRUITAS HOLDINGS, INC.
1.02 PHP0.00%1.257M0.262.176B PHP20.900.05 PHP+140.39%0.98%Bán Lẻ
HOMEALLHOME CORP.
1.09 PHP+0.93%5.233M1.684.05B PHP3.660.30 PHP+28.31%3.46%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MMMERRYMART CONSUMER CORP.
1.02 PHP0.00%1.386M1.417.747B PHP25.190.04 PHP+800.00%0.00%Bán Lẻ
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
8.00 PHP−0.50%3.823M1.05144.468B PHP−0.72 PHP−296.59%1.74%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MRSGIMETRO RETAIL STORES GROUP, INC.
1.18 PHP+0.85%14K0.133.801B PHP5.010.24 PHP+100.85%5.13%Bán Lẻ
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
26.55 PHP−2.57%2.38M2.3178.484B PHP8.073.29 PHP+5.75%3.16%Bán Lẻ
Mua
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
40.00 PHP+0.13%161.9K0.4258.601B PHP14.672.73 PHP−34.26%5.01%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
76.50 PHP0.00%300.49K0.4157.866B PHP19.263.97 PHP+109.04%0.00%Bán Lẻ
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
835.0 PHP+1.09%200.67K0.781.009T PHP13.6861.05 PHP+41.98%0.91%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SSISSI GROUP, INC.
2.43 PHP−5.08%2.836M3.938.425B PHP3.160.77 PHP+67.79%1.05%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
STRVISTAMALLS, INC.
2.43 PHP−0.41%5K0.5020.559B PHP2.251.08 PHP+40.61%1.25%Bán Lẻ
UPSONUPSON INTERNATIONAL CORP
1.60 PHP0.00%1K0.025B PHP2.76%Bán Lẻ
WLCONWILCON DEPOT, INC.
20.30 PHP−0.98%1.72M0.8284.044B PHP23.030.88 PHP−1.07%1.80%Bán Lẻ
Sức mua mạnh