Hóa chất: Nông nghiệp (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
5.342B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.854K
Khối lượng
+1.05%
Thay đổi
−10.32%
Hiệu suất Tháng
−26.88%
Hiệu suất Năm
−16.82%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ATTGRUPAAZOTY
26.84 PLN2.91%0.76 PLN
Bán
79.669K2.138M PLN2.587B PLN−7.61 PLN15.865K
PCEPOLICE
11.50 PLN0.00%0.00 PLN
Theo dõi
223 PLN1.428B PLN
ZAPPULAWY
69.0 PLN−0.58%−0.4 PLN
Bán
85759.133K PLN1.327B PLN1.3849.92 PLN4.716K