Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

31
Cổ phiếu
18.106B
Giá trị vốn hóa thị trường
40.317K
Khối lượng
−0.06%
Thay đổi
−5.77%
Hiệu suất Tháng
+12.45%
Hiệu suất Năm
+7.11%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGLAGROLIGA
18.05 PLN0.28%0.05 PLN
Bán
236
AGTAGROTON
3.125 PLN−1.42%−0.045 PLN
Bán Mạnh
2.662K8.319K68.694M PLN
ATCARCTIC
21.25 PLN1.92%0.40 PLN
Theo dõi
70.851K1.506M1.445B PLN9.11 PLN
ATTGRUPAAZOTY
33.46 PLN−0.54%−0.18 PLN
Bán
102.984K3.446M3.337B PLN2.2415.01 PLN
BEPBIOMASS ENERGY PROJECT
0.2830 PLN−3.25%−0.0095 PLN
Bán
118.77K33.612K24.208M PLN325.000.00 PLN15
CIECIECH
52.75 PLN−0.47%−0.25 PLN
Mua
31.111K1.641M2.793B PLN9.545.56 PLN
CMCCOMECO S.A.
0.307 PLN0.00%0.000 PLN
Bán
003.745M PLN−0.15 PLN8
EEXEKOEXPORT
1.505 PLN−3.53%−0.055 PLN
Bán Mạnh
9.409K14.161K20.513M PLN25.790.06 PLN
ERGERG
45.0 PLN0.00%0.0 PLN
Bán
0033.49M PLN152
GRCGRUPA RECYKL
58.5 PLN0.00%0.0 PLN
Mua
846896.642M PLN12.754.59 PLN
HPMHIPROMINE
268 PLN5.10%13 PLN
Sức mua mạnh
12433.232K
HRPHARPER
4.850 PLN−1.62%−0.080 PLN
Bán Mạnh
3.371K16.349K31.389M PLN
HUBHUBTECH
0.3500 PLN0.00%0.0000 PLN
Bán
296.757K103.865K163.622M PLN0.05 PLN325
IMCIMCOMPANY
15.15 PLN3.77%0.55 PLN
Bán
11.566K175.225K518.307M PLN11.911.23 PLN1.898K
IZBIZOBLOK
37.0 PLN0.00%0.0 PLN
Bán
0046.879M PLN−18.83 PLN
IZOIZOLACJA
3.46 PLN2.37%0.08 PLN
Theo dõi
1.413K4.889K12.844M PLN7.950.43 PLN
KERKERNEL
18.57 PLN−0.54%−0.10 PLN
Bán
82.96K1.541M1.569B PLN10.223K
KGLKGL
10.20 PLN−2.86%−0.30 PLN
Bán Mạnh
4324.406K74.166M PLN−2.15 PLN917
KSGKSGAGRO
1.964 PLN1.24%0.024 PLN
Bán
14.683K28.837K29.076M PLN2.880.67 PLN274
LTXLENTEX
7.76 PLN−0.51%−0.04 PLN
Bán
3913.034K312M PLN17.280.45 PLN794
MLPMILKPOL
0.740 PLN0.00%0.000 PLN
Bán
40308.772M PLN−0.13 PLN82
NCLNOCTILUCA
111.4 PLN−0.54%−0.6 PLN
Bán
1.319K146.937K
NVTNOVITA
102.5 PLN−2.38%−2.5 PLN
Bán
19620.09K262.5M PLN
OVOOVOSTAR
41.4 PLN−0.96%−0.4 PLN
Bán Mạnh
30112.461K250.8M PLN14.472.89 PLN1.524K
PCEPOLICE
11.35 PLN−3.40%−0.40 PLN
Bán
1.669K18.943K1.459B PLN5.512.13 PLN
PCRPCCROKITA
118.0 PLN2.25%2.6 PLN
Mua
1.387K163.666K2.291B PLN4.5925.13 PLN1.691K
RPCROPCZYCE
28.2 PLN−0.35%−0.1 PLN
Bán
1.638K46.192K131.844M PLN3.907.26 PLN700
SELSELENAFM
26.5 PLN0.38%0.1 PLN
Sức mua mạnh
1.451K38.452K602.818M PLN4.575.78 PLN
SKASNIEZKA
71.8 PLN0.28%0.2 PLN
Sức mua mạnh
47734.249K903.433M PLN22.673.16 PLN1.361K
SKTSKOTAN
1.300 PLN−1.96%−0.026 PLN
Bán
4.95K6.435K87.357M PLN−0.13 PLN38
ZAPPULAWY
79.6 PLN−0.50%−0.4 PLN
Bán
47537.81K1.529B PLN1.6049.92 PLN4.716K