Các công ty Ba Lan tham gia một lĩnh vực: Process Industries

Những Các công ty Ba Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Process Industries. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AGLAGROLIGA
17.40 PLN0.00%00.00
AGTAGROTON
3.05 PLN+1.67%8600.2366.093M PLN0.00%
ATCARCTIC
22.20 PLN−3.27%63.293K0.541.538B PLN5.663.92 PLN−54.80%12.16%
Sức mua mạnh
ATTGRUPAAZOTY
23.30 PLN+3.56%357.284K3.052.311B PLN−26.42 PLN−241.19%0.00%
Bán
BEPBIOMASS ENERGY PROJECT
0.2140 PLN−0.93%340.126K0.6327.061M PLN0.00%
CMCCOMECO S.A.
0.1290 PLN+7.50%107K17.401.574M PLN−0.04 PLN+72.24%0.00%
ERGERG
58.0 PLN0.00%60.3743.165M PLN0.00%
GRCGRUPA RECYKL
87.0 PLN+1.16%4731.54143.724M PLN0.80%
HPMHIPROMINE
255 PLN+0.39%640.33
HRPHARPER
7.54 PLN+3.01%24.12K0.7448.007M PLN0.00%
HUBHUBTECH
0.2745 PLN−0.18%87.72K0.13128.326M PLN0.00%
IMCIMCOMPANY
10.35 PLN+0.49%3460.73367.43M PLN−2.00 PLN−262.86%0.00%
IZBIZOBLOK
49.8 PLN0.00%00.0063.097M PLN4.5410.97 PLN0.00%
IZOIZOLACJA
3.49 PLN+1.16%2790.1713.262M PLN10.950.32 PLN−25.06%2.87%
KERKERNEL
11.50 PLN−11.54%72.845K1.033.45B PLN1.447.98 PLN−66.15%0.00%
Sức mua mạnh
KGLKGL
15.90 PLN−0.31%40.01112.309M PLN15.631.02 PLN0.00%
KSGKSGAGRO
1.680 PLN−0.30%1.497K0.3725.18M PLN0.00%
LTXLENTEX
7.20 PLN+0.56%1.866K0.14288M PLN6.651.08 PLN+140.00%0.00%
MLPMILKPOL
0.565 PLN0.00%00.007.18M PLN0.00%
NCLNOCTILUCA
119.2 PLN+0.17%2.132K0.52185.654M PLN−3.33 PLN−72.06%0.00%
NVTNOVITA
116 PLN−1.69%650.35290M PLN10.34%
ONOONESANO
1.470 PLN+6.91%1.713K0.0596.844M PLN−0.08 PLN+38.11%0.00%
OVOOVOSTAR
74.0 PLN0.00%10.01444M PLN3.1723.31 PLN+706.87%4.13%
PCEPOLICE
11.90 PLN+0.85%8320.391.478B PLN−3.88 PLN−327.29%0.00%
PCRPCCROKITA
97.6 PLN+0.62%5.552K2.241.938B PLN4.1023.81 PLN−16.89%22.10%
Theo dõi
RPCROPCZYCE
30.1 PLN0.00%880.21140.23M PLN5.895.11 PLN−34.77%8.31%
SELSELENAFM
37.4 PLN+1.36%2.938K2.35853.992M PLN10.253.65 PLN−36.82%3.74%
SKASNIEZKA
82.4 PLN+3.26%11.635K1.281.04B PLN2.43%
Theo dõi
ZAPPULAWY
60.4 PLN+1.00%100.021.155B PLN0.00%