Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: Electric Utilities

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, Electric Utilities. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BDZBEDZIN
32.6 PLN−2.40%1.096K0.19105.183M PLN−64.97 PLN−1.78%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CEZCEZ
145.8 PLN+2.75%1.774K0.9175.481B PLN7.0920.55 PLN+0.41%17.54%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
EBXEKOBOX S.A.
0.670 PLN+3.08%582.491K1.65Công ty dịch vụ công cộng
EHGEUROHOLD
2.94 PLN0.00%00.00719.199M PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ENAENEA
9.670 PLN−1.18%329.195K0.825.183B PLN−0.46 PLN−117.35%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENGENERGA
11.90 PLN−0.83%67.045K0.894.969B PLN4.722.52 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
FMGFMG
49.5 PLN−5.00%3642.0310.207M PLN0.9253.83 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GNGG-ENERGY
0.364 PLN−1.62%1K0.0635.833M PLN52.750.01 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
KGNKOGENERA
66.4 PLN−2.06%14.692K1.141.01B PLN3.3719.73 PLN+357.08%0.47%Công ty dịch vụ công cộng
PENPHOTON
7.93 PLN−2.46%34.536K1.69462.013M PLN−1.07 PLN−528.10%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PEPPEP
71.9 PLN−0.83%6150.205.598B PLN18.573.87 PLN+44.81%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PGEPGE
7.936 PLN−0.80%2.395M1.2517.95B PLN7.371.08 PLN−53.39%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RWERWE
139.65 PLN0.00%00.00100.201B PLN5.0027.92 PLN+25756.85%2.89%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
T2PTERMO2POWER
0.1730 PLN−5.98%104.013K0.546.037M PLN28.360.01 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TPETAURONPE
3.612 PLN−3.34%4.185M2.666.549B PLN3.660.99 PLN+526.41%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ZEPZEPAK
19.80 PLN−1.00%17.648K1.671.016B PLN−2.04 PLN+43.59%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh