Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: dịch vụ công nghệ thông tin

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ công nghệ thông tin. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như COMARCH hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như E-XIM IT, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASEASSECOSEE
2.626 B PLN51.0 PLN+0.79%1.222 K0.762.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VRCVERCOM
2.574 B PLN115.0 PLN−1.29%8260.370.97%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CMRCOMARCH
2.066 B PLN250.5 PLN−1.38%7030.141.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSGNSYGNITY
1.418 B PLN62.0 PLN−0.96%1.036 K0.440.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
CCMPCOMP
344.299 M PLN80.0 PLN+0.50%7.482 K4.52−10.13 PLN−13601.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCLDCLOUD
297.076 M PLN60.0 PLN−4.76%4.444 K5.0029.302.05 PLN−15.85%1.59%Dịch vụ Công nghệ
IIFIIFIRMA
145.28 M PLN23.1 PLN+1.76%1.853 K0.2418.471.25 PLN+7.29%5.42%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
XPLXPLUS
114.917 M PLN1.600 PLN−3.03%1.3 K0.4664.000.03 PLN−84.50%3.64%Dịch vụ Công nghệ
PPACPROACTA
113.376 M PLN0.920 PLN−8.00%3.727 K0.48−0.08 PLN−18.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AATDATENDE
112.301 M PLN3.04 PLN−1.62%9.204 K0.2511.460.27 PLN+632.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
YOSYOSHI
68.397 M PLN3.14 PLN+1.62%18.559 K1.48−0.17 PLN+11.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPASPASSUS
61.788 M PLN29.9 PLN−0.66%1.596 K0.5437.840.79 PLN−23.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPROPROMISE
56.968 M PLN5.00 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
TLXTALEX
49.802 M PLN17.2 PLN+3.61%100.040.00%Dịch vụ Công nghệ
OOPMOPTEAM
44.708 M PLN5.62 PLN−1.06%2.094 K3.69−0.36 PLN−41.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
YRLYARRL
40.002 M PLN5.70 PLN−2.56%2.46 K0.4715.410.37 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMLBMAKOLAB
31.581 M PLN4.52 PLN0.00%00.002.21%Dịch vụ Công nghệ
UNLUNILABGAM
18.615 M PLN14.5 PLN−0.68%206.6715.490.94 PLN−39.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PP2BPLANET B2B
15.974 M PLN0.0480 PLN0.00%1000.0153.330.00 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIPWIMAGEPWR
9.319 M PLN6.00 PLN0.00%3620.20−0.58 PLN−808.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSNNSUNNET
7.05 M PLN2.240 PLN−4.68%11.477 K0.89−0.07 PLN−148.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIFAINFRA
5.794 M PLN3.15 PLN+1.94%2.482 K0.340.00%Dịch vụ Công nghệ
BBTKBIZTECH KONSULTING
5.168 M PLN0.192 PLN−5.88%114.792 K5.6739.180.00 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAITAITON CALDWELL
3.731 M PLN0.324 PLN+8.00%21.021 K3.14−0.12 PLN+34.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMNDMINERAL MIDRANGE
2.976 M PLN0.620 PLN−8.15%1120.9810.460.06 PLN−20.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LLUKLUKARDI
0.650 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
NNRSNEURONE
1.20 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
BBHXBINARY HELIX
1.24 PLN0.00%0Dịch vụ Công nghệ
VRFVRFACTORY
0.374 PLN−6.27%12.802 K1.45Dịch vụ Công nghệ
EEXME-XIM IT
104.0 PLN+9.47%1122.25Dịch vụ Công nghệ
EEFEEFENERGII
0.167 PLN−0.60%1.8 K0.14Dịch vụ Công nghệ
KKBJKBJ
22.0 PLN0.00%2170.19Dịch vụ Công nghệ
BBSHBSH
3.50 PLN−2.78%2.196 K0.78Dịch vụ Công nghệ
VRBVERBICOM
1.27 PLN−2.31%200.18Dịch vụ Công nghệ
SSBESOFTBLUE
0.306 PLN−1.29%47.368 K0.71Dịch vụ Công nghệ