Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: Medical Specialties

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, Medical Specialties. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AWMAIRWAY
0.3285 PLN+2.18%66.066K0.1123.379M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
BMXBIOMAXIMA
14.92 PLN−1.58%1.938K0.6163.568M PLN3.30%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRMCORMAY
0.630 PLN−2.78%8.135K0.1954.565M PLN−0.06 PLN−34.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GMTGENOMTEC
10.05 PLN0.00%28.533K0.88123.192M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
GMZGRUPAMZ
0.514 PLN−0.58%6.022K0.5117.804M PLN−0.01 PLN+51.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ICEMEDINICE
10.50 PLN−1.41%3.366K0.2268.823M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
MDGMEDICALG
29.65 PLN+0.17%5.845K0.31294.602M PLN−0.31 PLN+99.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MMDMILESTONE MEDICAL INC.
1.58 PLN0.00%034.76M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
MTNMILTON
0.690 PLN0.00%00.0010.707M PLN−0.04 PLN+47.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNGNANOGROUP
0.956 PLN+0.21%2K0.0719.173M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
SCPSCPFL
215 PLN+1.42%950.09577.897M PLN−8.59 PLN−107.21%40.36%Công nghệ Sức khỏe
SNTSYNEKTIK
120.5 PLN+2.55%21.043K0.591.002B PLN0.51%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
URTURTESTE
101 PLN−0.98%1974.76143.786M PLN−4.63 PLN−45.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ZRXZORTRAX
0.224 PLN−0.88%8.94K0.0226.085M PLN−0.13 PLN−69.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe