Hỗn hợp (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
2.036B
Giá trị vốn hóa thị trường
431.236K
Khối lượng
+2.66%
Thay đổi
−16.10%
Hiệu suất Tháng
+34.95%
Hiệu suất Năm
+59.41%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ASTASTARTA
32.05 PLN−1.54%−0.50 PLN
Theo dõi
3.924K125.764K PLN791.294M PLN2.0215.89 PLN4.82K
COGCOGNOR
7.38 PLN1.65%0.12 PLN
Bán
226.203K1.669M PLN1.245B PLN2.223.32 PLN