Hỗn hợp (Khu vực)

18
Cổ phiếu
3.636B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.541K
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
−0.26%
Hiệu suất Tháng
+58.32%
Hiệu suất Năm
+49.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
06N06MAGNA
3.78 PLN−1.31%13.568K0.2252.632M PLN0.735.17 PLN0.00%Hỗn hợp
08N08OCTAVA
0.975 PLN0.00%70.2841.717M PLN0.00%Hỗn hợp
AINABS INVESTMENT
0.670 PLN0.00%0Hỗn hợp
ALGAIGAMES
1.550 PLN−0.64%6.388K0.6693.599M PLN−0.45 PLN−31.76%0.00%Hỗn hợp
ASTASTARTA
28.70 PLN+0.17%9.517K1.24696.484M PLN2.6111.01 PLN−30.71%7.89%Hỗn hợp
Theo dõi
BBDBBIDEV
4.77 PLN+0.21%7590.1347.983M PLN1.952.45 PLN0.00%Hỗn hợp
COGCOGNOR
8.34 PLN−0.60%77.075K0.551.438B PLN14.54%Hỗn hợp
Bán Mạnh
ETCGLDRMAUETCGLDRMAU
80.00 PLN−1.00%6691.35Hỗn hợp
ETFBM40TRETFBM40TR
85.78 PLN+0.49%7.47K1.37Hỗn hợp
ETFBW20LVETFBW20LV
42.500 PLN+2.16%37.262K0.91Hỗn hợp
ETFBW20STETFBW20ST
281.50 PLN−0.53%3.815K1.13Hỗn hợp
ETFBW20TRETFBW20TR
41.730 PLN+0.99%9.733K0.62Hỗn hợp
ETFDAXETFDAX
658.0 PLN+0.15%1741.60Hỗn hợp
ETFSP500ETFSP500
189.00 PLN−0.41%1.716K1.04Hỗn hợp
INVFIZINVFIZ
MF
987.10 PLN+1.14%516.67Hỗn hợp
MCIMCI
19.10 PLN0.00%01.002B PLN3.685.19 PLN+1586.45%3.66%Hỗn hợp
QRSQUERCUS
4.72 PLN−0.63%3.651K0.34252.24M PLN0.00%Hỗn hợp
SHDSOHODEV
0.534 PLN0.00%19.354K5.1411.502M PLN0.00%Hỗn hợp