Sản xuất dầu khí (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
36.548B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.035M
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
−2.53%
Hiệu suất Tháng
+28.33%
Hiệu suất Năm
+15.60%
Hiệu suất YTD
          
PGN PGNIG
6.12-0.75%-0.05Bán4.132M35.629B9.240.6724608.00
SEN SERINUS
0.78-0.77%-0.01Bán253.348K919.013M-0.01
Tải thêm