Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

81
Cổ phiếu
15.455B
Giá trị vốn hóa thị trường
31.678K
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
+5.40%
Hiệu suất Tháng
+2.32%
Hiệu suất Năm
−3.69%
Hiệu suất YTD
          
7LV 7LEVELS
22.002.80%0.60Mua1212.655M-0.3811.00
ALL AILLERON
13.600.00%0.00Bán10.657K168.035M19.940.68378.00
ARG ARTGAMES
2.92-2.67%-0.08Mua68.984K
ART ARTIFEX
14.001.45%0.20Bán3.777K166.558M
ATJ ATOMJELLY
4.08-0.37%-0.01Mua6.617K10.550M
B24 BRAND24
24.30-0.82%-0.20Bán1.145K
BBT BOOMBIT
20.10-9.05%-2.00Sức bán mạnh117.929K269.742M28.610.77
BCM BETACOM
8.100.00%0.00Bán2516.362M-1.42
BKD BKDGAMES
20.286.74%1.28Sức mua mạnh15.315K
BLO BLOOBER TEAM
20.400.00%0.00Mua22.398K360.444M0.96
BPX BPX
4.101.99%0.08Mua580.635M12.900.31
CFG CREATIVEFORGE GAMES
38.253.66%1.35Sức mua mạnh4.101K102.013M-0.33
CLA CONSOLE
35.100.57%0.20Sức mua mạnh946
CPL COMPERIA
7.15-0.69%-0.05Mua7.270K25.214M
CRB CARBON STUDIO
50.10-1.76%-0.90Sức bán mạnh296
CRJ CREEPYJAR
730.00-2.41%-18.00Bán379495.988M27.44
CTF CENTURION FINANCE ASI S.A.
1.120.00%0.00Bán0
DAT DATAWALK
240.001.27%3.00Sức mua mạnh9.256K1.173B
DDI DRAW DISTANCE
2.021.76%0.04Bán340.638K26.486M40.930.0523.00
DEG DETGAMES
4.258.97%0.35Mua3.092K8.500M
DGE DRAGOENT
93.503.89%3.50Mua36.323K101.509M
DRG DRAGEUS GAMES
2.650.00%0.00Mua0
DUA DUALITY
5.06-2.50%-0.13Bán6.389K
EC2 EC2
4.465.94%0.25Mua14.372K
ECC ECC GAMES
1.900.21%0.00Mua79941.866M-0.0217.28
EDN EDISON
4.96-0.80%-0.04Bán10514.640M14.600.34
EON EO NETWORKS
16.000.00%0.00Bán10
EXA EXAMOBILE
6.500.00%0.00Bán2
FOR FOREVER ENTERTAINMENT
7.48-0.66%-0.05Mua5.022K203.456M85.760.0941.00
GIF GAMFACTOR
9.98-0.60%-0.06Bán3.894K
GOP GAMEOPS
12.76-0.93%-0.12Mua73269.168M
HUGE HUUUGE-S144
39.600.76%0.30Sức mua mạnh81.005K3.204B633.00
IGT IGORIA TRADE
0.26-1.49%-0.00Bán15.780K
IMG IMMGAMES
7.45-16.09%-1.43Mua29.704K23.880M2.00
IVO INCUVO
4.47-4.69%-0.22Sức bán mạnh15.753K63.852M-0.08
JJB JUJUBEE
3.902.77%0.10Mua4.879K15.620M1355.360.00
K2P KOOL2PLAY
23.39-0.87%-0.20Mua1234.807M
KBT KLABATER
3.21-4.46%-0.15Bán8.028K
LEG LEGIMI
40.007.53%2.80Sức mua mạnh74756.640M
LMG LMGAMES
43.380.51%0.22Mua1.313K
M4B M4B
27.003.85%1.00Bán155200.299M0.61
MAD MADKOM
4.06-3.33%-0.14Mua1.256K
MLT MOONLIT
3.94-0.25%-0.01Mua10
MMS MADMIND
6.955.62%0.37Sức mua mạnh82.036K
MOV MOVIE GAMES
70.702.46%1.70Mua9.227K181.920M5.00
MPS MEGAPIXEL
53.64-3.35%-1.86Mua59
NGG NO GRAVITY GAMES
0.205.11%0.01Mua3.694M33.389M5.00
NOB NOOBZ
18.392.17%0.39Mua15
NST NESTMEDIC
1.38-5.48%-0.08Mua35813.757M-0.38
OML ONE MORE LEVEL
6.00-3.23%-0.20Mua8.477K321.099M-0.15
OVI OVIDWORKS
2.723.03%0.08Bán2.980K29.175M-0.279.00
P2C P2CHILL
18.004.29%0.74Mua6.593K
PBT PRIME BIT GAMES
0.621.64%0.01Bán8.000K
PCF PCFGROUP
44.425.46%2.30Mua10.429K
PDG PYRAMID
55.00-2.48%-1.40Mua55867.705M-0.59
PLW PLAYWAY
450.00-0.53%-2.40Bán1.303K2.970B14.6130.96
PNT POINTPACK
58.400.69%0.40Bán1.081K65.342M12.614.60
PPG PUNCHPUNK
1.68-4.00%-0.07Bán7.342K9.342M
PRD PROCAD
1.690.00%0.00Mua08.788M20.860.08
PSH POLYSLASH
7.552.17%0.16Mua2.328K18.671M
QON QUARTICON
11.35-0.44%-0.05Bán5015.939M-2.1821.30
QUB QUBIC GAMES
2.731.11%0.03Mua1.675K26.809M-0.1739.00
RDS RED DEV STUDIO
1.91-4.31%-0.09Mua88.721K
SHO SHOPER
66.50-5.03%-3.52Bán7.279K
SIM SIMFABRIC
21.101.93%0.40Bán1.253K
SMT SIMTERACT
18.50-4.59%-0.89Bán1.015K
SOK SONKA
6.10-3.17%-0.20Sức bán mạnh3.415K
SPR SPYROSOFT
195.003.72%7.00Bán158208.175M13.14
STA STARWARD
90.00-5.06%-4.80Mua374168.840M
STS SATIS
1.35-3.57%-0.05Sức bán mạnh214.910K15.708M
SUN SUNTECH
1.592.58%0.04Bán1.522K25.345M
SVRS SILVAIR-REGS
7.440.00%0.00Bán099.889M-0.8549.00
SWK SHOCKWORK
1.04-5.00%-0.06Bán10.621K5.757M33.330.03
TBL TBULL
25.104.15%1.00Sức mua mạnh8.835K29.762M
TEN TSGAMES
527.50-1.49%-8.00Bán5.719K3.834B23.29
THD THE DUST
16.5010.00%1.50Mua33.135K33.083M-0.6932.00
THG TENDERHUT
56.703.09%1.70Bán276102.705M
ULG ULTGAMES
27.35-0.91%-0.25Bán3.582K143.041M4.426.25
VAR VARSAV GAME STUDIOS
1.871.97%0.04Bán21.164K37.453M14.210.13
VVD VIVID
1.38-2.68%-0.04Sức bán mạnh3.707K44.465M51.450.0361.00
WPR WOODPCKR
14.404.35%0.601.603K
Tải thêm