Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

105
Cổ phiếu
31.780B
Giá trị vốn hóa thị trường
485.526K
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+1.10%
Hiệu suất Tháng
−27.51%
Hiệu suất Năm
−27.97%
Hiệu suất YTD
           
11B 11BIT
521.000.19%1.00Mua2.130K1109730.001.240B43.2312.23189.00
7LV 7LEVELS
16.100.00%0.00Bán232.209.261M-0.09
ABS ASSECOBS
33.40-1.76%-0.60Bán2.422K80894.801.116B13.782.47
ACP ASSECOPOL
72.45-0.75%-0.55Bán89.132K6457613.136.013B12.755.7330374.00
ALL AILLERON
12.601.20%0.15Sức mua mạnh13.176K166017.60155.679M16.030.78430.00
AMV ASMODEV
1.691.20%0.02Mua66111.54
ARG ARTGAMES
1.79-1.10%-0.02Bán Mạnh2.448K4381.92
ART ARTIFEX
6.741.51%0.10Bán6.970K46977.8080.186M8.030.83
ATJ ATOMJELLY
2.150.00%0.00Mua00.006.372M-0.10
B24 BRAND24
19.50-2.50%-0.50Bán Mạnh1.266K24687.00
BBT BOOMBIT
10.860.56%0.06Bán4284648.08146.610M0.84
BCM BETACOM
6.70-8.84%-0.65Bán Mạnh2.404K16106.8013.534M
BCS BIGCHEESE
34.60-2.97%-1.06Bán Mạnh6.155K212962.99
BKD BKDGAMES
6.12-0.16%-0.01Bán4872980.44
BLO BLOOBER TEAM
15.26-0.39%-0.06Bán20.513K313028.38294.596M12.901.19
BRP BLACKROSE
8.80-4.86%-0.45Bán1.607K14141.60
CDR CDPROJEKT
90.492.26%2.00Mua1.556M140830398.309.116B40.972.16
CFG CREATIVEFORGE GAMES
10.80-1.37%-0.15Bán1.425K15390.0028.804M-0.16
CHP CHERRYPICK GAMES
7.824.27%0.32Bán1.215K9501.3010.630M-7.1411.00
CIG CIGAMES
2.50-0.99%-0.03Mua946.057K2360412.21456.443M12.680.20157.00
CLA CONSOLE
6.223.67%0.22Bán52323.44
CPL COMPERIA
4.300.00%0.00Bán00.0015.220M4.001.08
CRB CARBON STUDIO
15.00-3.85%-0.60Bán3975955.00
CRJ CREEPYJAR
619.004.03%24.00Mua907561433.00420.571M52.16
CTF CENTURION FINANCE ASI S.A.
1.400.00%0.00Theo dõi1521.00121.911M
DAT DATAWALK
140.00-3.83%-5.58Bán2.914K407960.00718.618M
DDI DRAW DISTANCE
1.08-22.58%-0.32Bán Mạnh192.422K207815.7614.161M-0.0738.00
DEG DETGAMES
2.90-2.03%-0.06Bán3901131.005.800M-0.100.00
DGE DRAGOENT
37.55-5.65%-2.25Bán Mạnh5.055K189815.2440.766M8.834.503.00
DRG DRAGEUS GAMES
2.063.00%0.06Bán91187.46
DUA DUALITY
3.346.71%0.21Bán2.812K9392.08
ECC ECC GAMES
1.056.06%0.06Bán11.455K12027.7523.136M-0.0315.78
EDN EDISON
3.51-3.57%-0.13Bán Mạnh5001755.0010.360M11.030.3320.00
EON EO NETWORKS
17.200.00%0.00Bán00.00
EXA EXAMOBILE
4.900.00%0.00Bán314.70
F51 THE FARM 51 GROUP
47.7022.31%8.70Sức mua mạnh83.160K3966732.08306.400M46.230.84127.00
FOR FOREVER ENTERTAINMENT
4.86-2.11%-0.10Bán Mạnh7.120K34603.20132.192M-0.01
GDC GAMEDUST
0.164.23%0.01Bán37.369K5979.04
GIF GAMFACTOR
6.46-1.22%-0.08Bán5.453K35226.38
GMB GAMESBOX
4.38-1.13%-0.05Bán4501971.00
GOP GAMEOPS
9.200.44%0.04Mua5.171K47573.2049.870M
HUG HUUUGE
22.000.00%0.00Mua68.537K1507814.001.802B12.651.78638.00
HYD HYDRA
39.600.00%0.00Mua16633.60
ICG ICECODE
0.4913.10%0.06Mua172.822K85028.4262.522M-0.00
IGT IGORIA TRADE
0.24-0.42%-0.00Bán6.602K1577.88
IMG IMMGAMES
2.710.00%0.00Bán00.008.686M-0.601.00
INM INVENTIONMED
0.1415.95%0.02Mua911.741K130378.9628.999M-0.0111.00
ITL INTELIWISE
3.971.28%0.05Sức mua mạnh100397.0027.230M0.0447.05
IVO INCUVO
3.400.29%0.01Bán Mạnh9253145.0048.567M
IWS IRONWOLF
6.12-1.29%-0.08Bán Mạnh4772919.24
JJB JUJUBEE
1.92-11.52%-0.25Bán24.797K47610.249.178M-0.27
K2P KOOL2PLAY
3.66-12.86%-0.54Bán2.188K8008.085.822M8.160.5130.00
KBT KLABATER
1.830.00%0.00Bán1.626K2983.71
LEG LEGIMI
15.302.68%0.40Mua16244.8021.665M36.070.4120.00
LMG LMGAMES
8.90-3.05%-0.28Bán2.096K18654.40
LSI LSISOFT
11.50-4.17%-0.50Bán Mạnh2.459K28278.5036.918M
LVC LIVECHAT
111.40-1.42%-1.60Mua7.765K865021.002.869B25.034.51
MAD MADKOM
1.720.00%0.00Bán00.00
MDA MEDAPP
0.43-4.76%-0.02Bán5.200K2238.60107.682M0.01
MET METAVERSUM
0.921.55%0.01Mua1.460K1343.205.068M-0.01
MLT MOONLIT
0.54-0.93%-0.01Bán11.010K5890.35
MMS MADMIND
2.77-3.99%-0.12Bán2.450K6774.25
MOV MOVIE GAMES
18.10-9.95%-2.00Bán Mạnh9.347K169180.7046.574M2.408.3723.00
MPS MEGAPIXEL
19.200.00%0.00Bán00.00
NGG NO GRAVITY GAMES
0.106.33%0.01Bán7.750K754.8516.534M-0.007.00
NOB NOOBZ
26.50-2.93%-0.80Bán72319159.50
NST NESTMEDIC
1.693.05%0.05Bán5.777K9763.1336.273M
OML ONE MORE LEVEL
1.75-1.69%-0.03Bán Mạnh72.480K126840.0093.654M228.210.01
OPI OPTIGIS
0.43-6.52%-0.03Bán Mạnh4.963K2134.0928.577M-0.0029.00
OVI OVIDWORKS
1.00-2.44%-0.03Bán3.198K3198.0010.726M86.860.018.00
OXY OXYGEN
0.430.00%0.00Bán Mạnh2.397K1030.7141.383M-0.0513.00
P2C P2CHILL
4.69-1.47%-0.07Mua1.160K5440.40
PBT PRIME BIT GAMES
0.6216.60%0.09Sức mua mạnh70.915K43825.47
PCF PCFGROUP
45.002.27%1.00Bán6.659K299655.001.348B19.562.25495.00
PDG PYRAMID
27.801.09%0.30Bán54115039.8034.222M38.510.71
PLW PLAYWAY
277.000.73%2.00Bán2.637K730449.001.828B13.5020.37
PNT POINTPACK
28.000.00%0.00Bán75521140.0031.328M5.744.8864.00
PPG PUNCHPUNK
0.540.37%0.00Bán794425.582.980M-0.07
PSH POLYSLASH
2.53-10.28%-0.29Bán Mạnh1.745K4414.856.257M-0.20
PUN PUNKPIRAT
0.26-0.75%-0.00Bán Mạnh1.920K506.887.799M
QNT QUANTUM
29.600.00%0.00Mua00.0040.400M-0.63176.00
QON QUARTICON
3.101.31%0.04Bán100310.007.819M-2.1920.00
QUB QUBIC GAMES
1.900.80%0.01Bán10.569K20028.2618.609M-0.0540.00
RDS RED DEV STUDIO
0.550.73%0.00Bán1.020K565.08
RND RENDER
124.000.00%0.00Sức mua mạnh00.00
RST ROAD
20.85-3.00%-0.65Bán3.724K77645.4025.875M
SED SEDIVIO
6.000.00%0.00Bán7064236.00
SHO SHOPER
35.00-4.37%-1.60Bán561960.00998.025M60.330.61
SHY SHEEPYARD
1.14-4.20%-0.05Bán13.750K15675.0029.288M-0.05
SIM SIMFABRIC
11.05-0.90%-0.10Bán3063381.30
SMT SIMTERACT
13.90-7.33%-1.10Bán991376.10
SOK SONKA
2.800.00%0.00Bán2.364K6619.20
SPR SPYROSOFT
311.00-2.81%-9.00Bán343106673.00338.594M19.1016.75
STA STARWARD
57.604.73%2.60Mua25514688.00108.057M-1.21
STS SATIS
0.570.88%0.01Bán11.900K6783.006.632M
SUN SUNTECH
2.78-3.47%-0.10Bán6.844K19026.3244.313M0.4874.00
SVRS SILVAIR-REGS
5.005.04%0.24Mua15.0078.936M-0.7645.00
TBL TBULL
9.000.00%0.00Mua00.0010.672M
TEN TSGAMES
97.90-5.41%-5.60Bán Mạnh28.973K2836456.76718.079M7.9113.16
THD THE DUST
10.25-1.91%-0.20Bán Mạnh1.919K19669.7520.551M-1.1330.00
THG TENDERHUT
42.800.47%0.20Bán1918174.8087.555M24.901.7380.00
ULG ULTGAMES
16.90-1.74%-0.30Bán2.564K43331.6088.387M17.990.96
VAR VARSAV GAME STUDIOS
0.59-8.12%-0.05Bán Mạnh20.263K11914.6411.789M-0.1528.00
VVD VIVID
1.07-7.76%-0.09Bán Mạnh6.877K7358.3934.421M
WPR WOODPCKR
17.900.56%0.10Mua4818609.90
Tải thêm