Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: phần mềm đã đóng gói

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, phần mềm đã đóng gói. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như SAP hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như IMMGAMES, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SAPSAP
855.989 B PLN750.0 PLN0.00%063.4211.83 PLN+29.28%1.21%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALEALLEGRO
33.66 B PLN32.745 PLN+2.68%4.484 M1.25122.140.27 PLN−72.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CDRCDPROJEKT
11.235 B PLN112.45 PLN0.00%217.757 K0.630.89%Dịch vụ Công nghệ
Bán
ACPASSECOPOL
6.345 B PLN76.70 PLN+0.33%60.794 K0.664.58%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TXTTEXT
2.361 B PLN91.7 PLN+0.00%13.305 K0.2213.306.89 PLN+15.98%6.67%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ABSASSECOBS
2.039 B PLN60.0 PLN−1.64%5130.0221.102.84 PLN+11.43%3.77%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PLWPLAYWAY
1.858 B PLN290.5 PLN+3.20%1.642 K0.5420.8513.93 PLN−36.37%6.89%Dịch vụ Công nghệ
Bán
HUGHUUUGE
1.62 B PLN25.10 PLN+0.40%17.119 K0.477.163.51 PLN+50.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
11B11BIT
1.351 B PLN545 PLN−2.50%1.543 K0.25304.881.79 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SHOSHOPER
872.559 M PLN30.8 PLN+0.65%7400.1137.340.82 PLN+35.68%0.03%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TENTSGAMES
689.473 M PLN92.70 PLN−1.38%8.632 K0.4170.111.32 PLN−89.24%7.66%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PCFPCFGROUP
677.834 M PLN18.58 PLN−1.48%1.499 K0.27−1.17 PLN−165.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BBLOBLOOBER
462.357 M PLN23.30 PLN−2.71%7.346 K1.0545.960.51 PLN−55.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SPRSPYROSOFT
445.316 M PLN398 PLN−2.45%2671.3523.7016.80 PLN−29.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCRJCREEPYJAR
419.618 M PLN592 PLN−1.33%1090.506.67%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
AARTARTIFEX
352.151 M PLN29.0 PLN−2.03%1.864 K0.150.00%Dịch vụ Công nghệ
DATDATAWALK
333.644 M PLN63.0 PLN−3.08%16.033 K0.28−7.89 PLN+59.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CIGCIGAMES
303.685 M PLN1.560 PLN−6.02%1.175 M2.430.00%Dịch vụ Công nghệ
ALLAILLERON
186.568 M PLN15.20 PLN+0.66%1900.0343.690.35 PLN−67.95%6.62%Dịch vụ Công nghệ
BBBTBOOMBIT
153.679 M PLN11.05 PLN−2.64%1.195 K0.4115.680.70 PLN−28.27%11.72%Dịch vụ Công nghệ
GGOPGAMEOPS
131.982 M PLN24.30 PLN+1.25%38.103 K0.521151.660.02 PLN−94.77%2.50%Dịch vụ Công nghệ
BB24BRAND24
107.991 M PLN48.8 PLN+0.62%1.484 K0.2432.061.52 PLN+126.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
YYTFYETIFORCE
106.134 M PLN1.200 PLN−11.11%5121.60−0.05 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBCSBIGCHEESE
99.033 M PLN23.50 PLN−1.88%6.683 K0.5211.15%Dịch vụ Công nghệ
SUNSUNTECH
98.828 M PLN6.20 PLN0.00%3.89 K0.760.48%Dịch vụ Công nghệ
MMDAMEDAPP
83.294 M PLN0.332 PLN−0.30%30.672 K1.31−0.01 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
SVRSSILVAIR-REGS
82.079 M PLN4.70 PLN0.00%7311.5124.590.19 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFORFOREVER ENTERTAINMENT
80.784 M PLN2.95 PLN−0.67%7.668 K0.9513.620.22 PLN−39.24%3.37%Dịch vụ Công nghệ
OOMLONE MORE LEVEL
77.314 M PLN1.378 PLN+0.73%7.327 K0.15−0.22 PLN−574.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMOVMOVIEGAMES
72.691 M PLN28.40 PLN+0.53%2.686 K0.31−1.01 PLN−122.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ULGULTGAMES
55.438 M PLN10.95 PLN+3.30%1.867 K0.95−0.70 PLN+54.06%4.72%Dịch vụ Công nghệ
PPMGPGMSA
52.928 M PLN3.92 PLN−3.69%57.413 K0.26−0.07 PLN−71.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LLEGLEGIMI
49.632 M PLN30.0 PLN−6.25%2800.760.00%Dịch vụ Công nghệ
LLSILSISOFT
48.154 M PLN14.5 PLN−3.33%2.18 K2.431.67%Dịch vụ Công nghệ
WPRWOODPCKR
46.05 M PLN10.34 PLN+12.27%10.761 K0.940.00%Dịch vụ Công nghệ
IINMINVENTIONMED
44.613 M PLN0.2175 PLN−1.14%124.226 K0.94−0.01 PLN−77.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IICGICECODE
38.886 M PLN0.290 PLN−5.23%1820.07−0.02 PLN−45.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
QQNTQUANTUM
33.849 M PLN24.8 PLN+0.00%40.0221.681.14 PLN+14.78%2.62%Dịch vụ Công nghệ
RRAERAEN
33.235 M PLN0.699 PLN−0.99%21.512 K0.13−0.02 PLN−123.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPNTPOINTPACK
31.217 M PLN27.9 PLN0.00%3.581 K0.13354.960.08 PLN−97.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEONEO NETWORKS
28.309 M PLN16.0 PLN+3.90%100.18−0.53 PLN−232.17%2.60%Dịch vụ Công nghệ
MMANMANYDEV
27.798 M PLN1.17 PLN−4.88%4.832 K0.100.00%Dịch vụ Công nghệ
RRSGRSGAMES
27.224 M PLN20.0 PLN−2.44%881.420.00%Dịch vụ Công nghệ
DDGEDRAGOENT
25.73 M PLN23.7 PLN−0.00%1260.1012.021.97 PLN−20.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPDGPYRAMID
25.524 M PLN19.70 PLN−0.00%20.010.00%Dịch vụ Công nghệ
NNSTNESTMEDIC
24.64 M PLN0.896 PLN0.00%200.00−0.29 PLN+1.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCPLCOMPERIA
24.423 M PLN7.40 PLN+7.25%27.205 K7.1920.210.37 PLN−49.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBCMBETACOM
23.028 M PLN5.70 PLN0.00%20.007.130.80 PLN4.04%Dịch vụ Công nghệ
THGTENDERHUT
19.751 M PLN9.02 PLN+4.64%1120.250.00%Dịch vụ Công nghệ
STASTARWARD
19.549 M PLN10.22 PLN+2.00%2.436 K0.71−1.09 PLN−11.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCRBCARBON STUDIO
19.376 M PLN13.00 PLN+0.39%2580.4034.330.38 PLN−11.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VVDVIVID
18.851 M PLN0.590 PLN+0.68%6.299 K0.28−0.07 PLN+79.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCFGCREATIVEFORGE GAMES
18.776 M PLN6.78 PLN−3.69%6480.18−0.45 PLN+32.03%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCHPCHERRYPICK GAMES
18.69 M PLN13.65 PLN−0.73%30.015.372.54 PLN+0.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
QQUBQUBIC GAMES
18.167 M PLN1.900 PLN+2.70%830.0226.910.07 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
THDTHE DUST
17.724 M PLN8.32 PLN−5.88%1.294 K0.730.00%Dịch vụ Công nghệ
MMLMMILISYS
16.17 M PLN1.550 PLN+5.44%6.894 K0.410.00%Dịch vụ Công nghệ
PP2CP2CHILL
14.68 M PLN4.58 PLN−1.51%1.335 K1.0550.720.09 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
VARVARSAV GAME STUDIOS
13.615 M PLN0.618 PLN+3.00%9200.1790.880.01 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEDLEDITELPL
13.282 M PLN4.50 PLN0.00%00.000.00%Dịch vụ Công nghệ
RRSTROAD
13.258 M PLN9.02 PLN+0.22%3600.70−0.27 PLN+50.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDDIDRAW DISTANCE
12.666 M PLN0.930 PLN−3.73%14.194 K4.82−0.04 PLN−43.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIVOINCUVO
12.513 M PLN0.888 PLN+1.37%27.123 K0.552.610.34 PLN+527.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBKDBKDGAMES
12.141 M PLN4.96 PLN+1.64%1.051 K1.9417.500.28 PLN−10.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNGGNO GRAVITY GAMES
10.797 M PLN0.0640 PLN+0.63%247.541 K1.41−0.00 PLN+11.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EECCECC GAMES
9.916 M PLN0.450 PLN0.00%40.531 K1.17−0.05 PLN−32.66%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSHYSHEEPYARD
9.506 M PLN0.370 PLN0.00%72.775 K14.780.00%Dịch vụ Công nghệ
IIMGIMMGAMES
6.731 M PLN2.36 PLN+12.38%7000.900.00%Dịch vụ Công nghệ
STSSATIS
6.562 M PLN0.460 PLN−2.13%14.097 K0.98−0.05 PLN−100.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
77LV7LEVELS
5.852 M PLN9.00 PLN0.00%00.000.00%Dịch vụ Công nghệ
TBLTBULL
5.051 M PLN4.26 PLN0.00%1020.45−6.90 PLN−314.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AATJATOMJELLY
5.039 M PLN1.71 PLN+0.59%690.08−0.28 PLN−171.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JJJBJUJUBEE
5.03 M PLN0.956 PLN−0.21%4.85 K1.3311.960.08 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDEGDETGAMES
4.675 M PLN2.20 PLN0.00%150.01−0.22 PLN−101.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
QQONQUARTICON
4.515 M PLN1.70 PLN−5.03%1750.13−1.03 PLN+38.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OOVIOVIDWORKS
4.355 M PLN0.398 PLN−1.97%3.583 K1.780.00%Dịch vụ Công nghệ
PPSHPOLYSLASH
3.252 M PLN1.315 PLN0.00%0−0.26 PLN−172.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDGSDEMGAMES
2.99 M PLN1.330 PLN+2.31%5300.17−0.14 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
UUFCUNIFIED FACTORY
2.577 M PLN0.248 PLN−16.22%8400.46−0.09 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFOXSPACEFOX
2.362 M PLN2.36 PLN0.00%4354.160.00%Dịch vụ Công nghệ
KK2PKOOL2PLAY
1.37 M PLN0.725 PLN−0.68%3.1 K0.41−1.85 PLN−434.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIGTIGORIA TRADE
0.447 PLN−0.22%23.512 K0.04Dịch vụ Công nghệ
MMPSMEGAPIXEL
6.80 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
PPLTPLOTTWIST
1.150 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
AAMVASMODEV
1.16 PLN0.00%1000.01Dịch vụ Công nghệ
KKBTKLABATER
0.644 PLN+4.21%11.217 K5.69Dịch vụ Công nghệ
IIMRINTM
0.0800 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
SMTSIMTERACT
14.8 PLN+6.47%4.596 K2.32Dịch vụ Công nghệ
MMADMADKOM
1.79 PLN+0.56%2420.12Dịch vụ Công nghệ
DDRGDRAGEUS GAMES
1.700 PLN−9.09%6.798 K4.37Dịch vụ Công nghệ
NNGDNOGRVDEV
2.0200 PLN−3.81%2.201 KDịch vụ Công nghệ
CCLACONSOLE
11.1 PLN+2.78%9443.46Dịch vụ Công nghệ
SOKSONKA
9.70 PLN+0.41%6540.15Dịch vụ Công nghệ
PPBTPRIME BIT GAMES
0.367 PLN−0.81%10 K1.90Dịch vụ Công nghệ
VVFAVRFABRIC
7.40 PLN−1.33%2950.43Dịch vụ Công nghệ
MMMSMADMIND
2.81 PLN0.00%0Dịch vụ Công nghệ
GGIFGAMFACTOR
12.30 PLN+0.41%5150.14Dịch vụ Công nghệ
NNOBNOOBZ
9.50 PLN0.00%1260.13Dịch vụ Công nghệ
GGMBGAMESBOX
7.65 PLN0.00%20.05Dịch vụ Công nghệ
UUFGUFGAMES
1.39 PLN0.00%170.02Dịch vụ Công nghệ