Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: Pharmaceuticals: Major

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, Pharmaceuticals: Major. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAYBAYER
126.92 PLN+1.75%10.03121.208B PLN−17.29 PLN−174.30%8.40%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BCXBIOCELTIX
88.2 PLN−2.00%6110.28371.652M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
BGDBIOGENED
26.6 PLN−0.75%1301.9265.829M PLN1.49%Công nghệ Sức khỏe
BIOBIOTON
3.620 PLN0.00%8.966K0.46310.828M PLN163.800.02 PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLNCLNPHARMA
15.10 PLN+0.13%2.608K0.17769.932M PLN0.60%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
CTXCAPTORTX
93.8 PLN+0.86%1.249K1.22435.768M PLN−15.57 PLN−60.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ESGESHOPPING
0.200 PLN−3.40%3.93K0.0628.84M PLN−0.00 PLN+86.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KRKKRKA
520 PLN0.00%90.1016.135B PLN11.6844.51 PLN−22.95%5.50%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MDBMEDICOBIO
0.970 PLN−1.62%3.606K1.3467.027M PLN−0.04 PLN−447.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MOCMOLECURE
19.90 PLN+0.51%1.373K0.11333.353M PLN−1.19 PLN−3.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
RVURYVU
58.0 PLN−1.53%10.324K3.841.362B PLN−3.28 PLN+34.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SCSSTEM CELLS SPIN
0.440 PLN0.00%00.00Công nghệ Sức khỏe
SNGSYNERGA FUND
0.800 PLN−1.23%200.00Công nghệ Sức khỏe
SPHSOPHARMA
13.80 PLN+2.99%220.042.157B PLN24.92%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SVESNTVERSE
3.950 PLN+0.51%11.932K0.13277.151M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh