Các công ty của Các công ty Ba Lan hoạt động trong một ngành: Restaurants

Danh sách sau có Các công ty Ba Lan hoạt động trong cùng ngành, Restaurants. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EATAMREST
28.05 PLN−1.58%4.615K0.086.245B PLN27.181.03 PLN+1169.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MEXMEXPOLSKA
4.39 PLN+3.05%20.0032.655M PLN6.980.63 PLN+5.73%3.29%Dịch vụ Khách hàng
MXPMAXIPIZZA
0.490 PLN0.00%00.005.444M PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
SFSSFINKS
0.750 PLN−2.60%2.176K0.0229.215M PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
SKNSAKANA
0.505 PLN0.00%00.0012.22M PLN45.090.01 PLN−48.15%3.96%Dịch vụ Khách hàng