Dệt May (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
671.090M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.971K
Khối lượng
+0.86%
Thay đổi
+6.69%
Hiệu suất Tháng
+23.14%
Hiệu suất Năm
+20.78%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HRPHARPER
7.82 PLN+3.44%26.933K0.1549.79M PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
LTXLENTEX
7.22 PLN+1.40%6.908K0.57288.8M PLN6.671.08 PLN+140.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
NVTNOVITA
133 PLN0.00%00.00332.5M PLN9.02%Công nghiệp Chế biến