Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
5.650B
Giá trị vốn hóa thị trường
46.197K
Khối lượng
+1.06%
Thay đổi
−6.97%
Hiệu suất Tháng
−5.75%
Hiệu suất Năm
−5.19%
Hiệu suất YTD
           
ACG Acautogaz
24.201.26%0.30Bán88521417.00243.783M
APL AMPLI
1.25-5.30%-0.07Bán2025.004.103M22.340.06
APR AUTOPARTN
13.900.00%0.00Mua44.395K617090.501.816B9.141.522142.00
BAH BAHOLDING
0.56-0.35%-0.00Bán64.032K36114.0523.435M
BOW BOWIM
9.401.29%0.12Bán47.082K442570.80160.401M9.70
BRG BERLING
4.340.00%0.00Bán00.0075.356M0.8779.00
DEL DELKO
14.950.00%0.00Bán4656951.7589.401M4.383.42
DKR DEKTRA S.A.
17.001.19%0.20Bán931581.00
DPL DROZAPOL
5.745.90%0.32Bán8.342K47883.0835.120M1.304.16192.00
EGH EKOPOL GORNOASLOSKI HOLDING
8.800.00%0.00Bán1.154K10155.2022.119M
EUR EUROCASH
10.284.15%0.41Bán109.698K1127695.441.431B-0.66
GOL GOLAB
0.250.00%0.00Mua00.002.688M-0.022.00
GRN GRODNO
16.982.29%0.38Bán10.353K175793.94261.184M2.25
GTS GEOTRANS
8.12-0.85%-0.07Bán7375984.4440.155M12.700.6414.00
HOR HORTICO
5.380.37%0.02Mua1.010K5433.8065.271M4.871.10218.00
INT INTERNITY
3.795.57%0.20Bán2901099.1029.844M4.270.84105.00
KCH KRAKCHEM
0.470.43%0.00Bán52.364.248M-0.31
MAX MAXIMUS
2.86-12.27%-0.40Bán1.170K3346.20
ORL ORZEL
2.300.00%0.00Mua00.0024.413M8.060.2943.00
OZE OZECAPITAL
0.89-1.11%-0.01Bán Mạnh11.349K10100.6128.836M-2.79
PRS PRYMUS
5.500.92%0.05Mua211.0052.250M0.519.00
PTH PRIMETECH
1.254.17%0.05Sức mua mạnh11.2519.512M-0.23
RDN REDAN
0.230.00%0.00Bán29067.868.356M-0.1292.00
SIN SOLARINOV
0.09-1.14%-0.00Bán66.675K5787.3920.725M-0.04
STF STALPROFI
10.64-0.56%-0.06Bán7.333K78023.12186.200M1.347.97543.00
STI STILO
2.07-17.86%-0.45Bán12.073.644M-1.7797.00
SWT SWALLET
8.98-0.22%-0.02Bán5645064.72
TIM TIM
31.10-1.58%-0.50Bán11.496K357525.60690.395M519.00
ULM ULMA
57.00-0.70%-0.40Bán10570.00299.571M12.894.45
VLT VOOLT
1.521.67%0.03Bán1.770K2690.4012.801M46.720.03
Tải thêm