Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

29
Cổ phiếu
6.667B
Giá trị vốn hóa thị trường
215.574K
Khối lượng
+0.07%
Thay đổi
−0.09%
Hiệu suất Tháng
+73.92%
Hiệu suất Năm
+46.80%
Hiệu suất YTD
          
ACG Acautogaz
34.900.58%0.20Bán1.853K351.572M
APL AMPLI
0.770.00%0.00Bán02.511M-0.21
APR AUTOPARTN
13.900.36%0.05Sức mua mạnh68.706K1.816B
BAH BAHOLDING
0.730.55%0.00Bán80.078K30.250M
BOW BOWIM
10.758.15%0.81Sức mua mạnh363.736K186.447M6.70
BRG BERLING
5.200.00%0.00Mua1090.289M8.170.6481.00
DCR DECORA
41.00-0.73%-0.30Bán6.974K432.430M5.887.02544.00
DEL DELKO
16.80-0.47%-0.08Mua936100.464M5.742.94
DKR DEKTRA S.A.
11.70-3.31%-0.40Bán260
DPL DROZAPOL
7.152.88%0.20Mua13.224K43.748M5.451.28232.00
EFK EFEKT
7.120.00%0.00Mua071.135M0.3347.00
EUR EUROCASH
12.05-0.41%-0.05Bán703.396K1.677B-0.6221312.00
GOL GOLAB
0.400.00%0.00Mua04.258M-0.02
GRN GRODNO
15.88-3.29%-0.54Mua17.999K244.264M1.06
GTS GEOTRANS
12.56-0.32%-0.04Mua1.226K62.112M10.521.20
HOR HORTICO
4.98-0.40%-0.02Bán6.147K58.481M5.490.91182.00
INT INTERNITY
4.900.00%0.00Mua78138.584M8.980.55
KCH KRAKCHEM
0.752.74%0.02Mua1.509K6.750M
KMP KOMPAP
21.200.00%0.00Mua095.266M14.351.48
NVV NOVAVIS
4.87-12.25%-0.68Mua32.251K41.015M99.640.06
ORL ORZEL
2.800.00%0.00Mua1.240K29.721M16.230.17
OZE OZECAPITAL
1.95-1.02%-0.02Bán11.097K63.180M1.641.20103.00
PRS PRYMUS
7.007.69%0.50Mua54066.500M11.750.55
PTH PRIMETECH
1.300.00%0.00Sức mua mạnh10020.293M
SIN SOLARINOV
0.16-1.52%-0.00Sức bán mạnh614.243K37.200M
STF STALPROFI
11.00-0.90%-0.10Bán26.224K192.500M
STI STILO
13.904.51%0.60Bán3.699K23.859M
SWT SWALLET
22.50-2.09%-0.48Bán1.393K
TIM TIM
39.700.00%0.00Sức mua mạnh26.488K881.308M
Tải thêm