Truyền thông (Khu vực)

14
Cổ phiếu
34.724B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.355M
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
−0.69%
Hiệu suất Tháng
+29.70%
Hiệu suất Năm
+18.55%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ABS ASSECOBS
38.50-3.75%-1.50Bán1.968K75768.001.337B
CPS CYFRPLSAT
33.94-0.35%-0.12Bán894.600K30362724.0021.783B4.956.87
ECL EASYCALL
16.00-3.32%-0.55Sức bán mạnh2964736.00
ETL EUROTEL
37.00-1.33%-0.50Sức bán mạnh1.024K37888.00140.560M7.235.18429.00
FMG FMG
20.000.00%0.00Bán00.003.926M-90.1439.88
IUS INTERNET UNION
4.08-0.49%-0.02Bán312.2425.176M0.38
KOR KORBANK
9.60-1.03%-0.10Bán2.480K23808.00
OEX OEX
22.40-0.44%-0.10Bán56112566.40153.941M
OPL ORANGEPL
8.42-0.24%-0.02Mua504.122K4244707.2411.076B6.441.31
OPT OPTIZEN LABS
2.020.00%0.00Bán00.0016.712M96.190.02
SFN SFERANET
1.55-4.60%-0.07Mua2031.1012.617M15.600.1020.74
TLG TELGAM
0.30-9.85%-0.03Sức bán mạnh7.990K2412.98
TLS TELESTRADA
23.200.87%0.20Bán872018.4052.334M10.622.1795.00
VEE VEE
94.002.17%2.00Bán4376.00122.360M-1.14
Tải thêm