Truyền thông (Khu vực)

8
Cổ phiếu
11.866B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.148M
Khối lượng
+0.68%
Thay đổi
+6.16%
Hiệu suất Tháng
+34.44%
Hiệu suất Năm
+28.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CBFCYBERFLKS
89.6 PLN+1.82%3.38K0.651.241B PLN33.072.71 PLN1.06%Truyền thông
Sức mua mạnh
ECLEASYCALL
4.30 PLN0.00%00.00Truyền thông
FTLFOOTHILLS
0.570 PLN−5.00%1200.114.964M PLN−0.02 PLN−162.25%0.00%Truyền thông
IUSINTERNET UNION
7.95 PLN0.00%00.0048.816M PLN2.26%Truyền thông
KORKORBANK
7.70 PLN+1.99%1K0.96Truyền thông
OPLORANGEPL
8.074 PLN+0.55%2.418M1.6910.538B PLN11.650.69 PLN+84.75%4.36%Truyền thông
Mua
TLGTELGAM
0.454 PLN0.00%00.00Truyền thông
TLSTELESTRADA
15.0 PLN+2.74%1.051K2.1733.221M PLN4.393.42 PLN+162.42%0.00%Truyền thông