Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

56
Cổ phiếu
553.346B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.168K
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
−1.52%
Hiệu suất Tháng
−9.69%
Hiệu suất Năm
−5.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACGACAUTOGAZ
26.5 PLN−0.75%2720.20245.605M PLN7.49%Sản xuất Chế tạo
APAAPANET
1.90 PLN+5.56%1.038K0.585.85M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
APEAPSENERGY
3.66 PLN−2.14%8.463K1.78105.414M PLN0.80%Sản xuất Chế tạo
APSAPS
4.04 PLN0.00%7617610.0021.399M PLN9.670.42 PLN+9.48%9.41%Sản xuất Chế tạo
AZCAZTEC INTERNATIONAL
3.00 PLN0.00%00.0010.244M PLN−0.41 PLN−195.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
BLTBALTICON
14.3 PLN−0.69%200.1144.712M PLN1.18%Sản xuất Chế tạo
BMCBUMECH
21.62 PLN−1.28%11.392K0.32317.147M PLN9.252.34 PLN−94.68%9.13%Sản xuất Chế tạo
CARINTERCARS
624 PLN+0.65%3.808K0.928.784B PLN11.2855.32 PLN+1.92%0.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
CMICM INTERNATIONAL S.A.
22.2 PLN−0.00%30.0326.707M PLN14.311.55 PLN+111.39%0.00%Sản xuất Chế tạo
CPRCOMPREMUM
2.18 PLN−1.80%56.28K0.8899.538M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
ELQELQ
2.68 PLN+38.86%13.627K0.90193M PLN24.300.11 PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ENIENERGOINS
3.94 PLN+8.84%244.027K0.7665.16M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
FEEFEERUM
6.05 PLN+0.83%2250.0957.227M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
FERFERRUM
3.40 PLN+1.19%3551.19194.583M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
FROFERRO
31.2 PLN−2.19%12.275K1.25677.641M PLN10.532.96 PLN−2.00%4.70%Sản xuất Chế tạo
FTEFORTE
22.3 PLN−0.45%5.675K0.95536.049M PLN8.93%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GALGALVO
1.95 PLN−2.50%2.788K0.938M PLN4.390.44 PLN+392.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
GEAGRENEVIA
3.400 PLN+1.19%58.152K0.291.931B PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
GOVGOVENA LIGHTING
0.430 PLN0.00%6500.156.989M PLN57.330.01 PLN−68.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
GPHGRAPHENE
1.220 PLN−4.31%45.383K2.13Sản xuất Chế tạo
HDRHYDROTOR
35.4 PLN+0.57%1850.2084.42M PLN−0.53 PLN−112.83%5.68%Sản xuất Chế tạo
HPSHYDRAPRES
0.488 PLN0.00%4.179K79.6017.536M PLN−0.16 PLN−1448.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
HRSHERKULES
0.668 PLN+0.30%120.215K6.3822.723M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
IBCIBC POLSKA F&P
1.840 PLN0.00%250.09Sản xuất Chế tạo
IFRIFSA
2.29 PLN0.00%2740.959.275M PLN90.510.03 PLN−78.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
KCIKCI
0.980 PLN−1.01%25.5K0.1664.316M PLN−0.03 PLN+95.93%0.00%Sản xuất Chế tạo
KPDKPPD
56.4 PLN−0.00%210.7091.503M PLN7.09%Sản xuất Chế tạo
LENLENA
3.43 PLN+0.59%5.839K0.8284.824M PLN9.460.36 PLN−13.73%5.87%Sản xuất Chế tạo
LESLESS
0.247 PLN+5.56%207.086K1.2429.153M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
LUGLUG
8.60 PLN+3.61%3.261K2.0259.748M PLN11.290.76 PLN+20.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
M4BM4B
16.9 PLN0.00%00.00125.373M PLN1.18%Sản xuất Chế tạo
MCDMYCODERN
1.15 PLN+0.88%5000.27Sản xuất Chế tạo
MCRMERCOR
25.1 PLN−0.79%2.798K1.57392.586M PLN5.97%Sản xuất Chế tạo
MGTMANGATA
88.0 PLN0.00%4922.44587.563M PLN9.499.28 PLN+95.14%10.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
MNCMENNICA
16.15 PLN+0.31%2.15K1.66821.684M PLN12.621.28 PLN+145.99%0.62%Sản xuất Chế tạo
MOJMOJ
1.92 PLN−4.00%4K1.7919.654M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
NWGNEWAG
23.1 PLN−2.12%31.705K3.411.062B PLN1.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ODLODLEWNIE
8.80 PLN+0.57%2.972K0.48175.959M PLN5.71%Sản xuất Chế tạo
OZEOZECAPITAL
0.950 PLN−1.04%11.57K1.2031.104M PLN5.710.17 PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
PATPATENTUS
3.36 PLN−1.18%46.666K0.74100.3M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
RAFRAFAMET
16.4 PLN+2.50%180.4788.32M PLN−0.87 PLN−5.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
RBSROBINSON EUROPE
3.04 PLN−2.56%50.00Sản xuất Chế tạo
RGLROBSGROUP
0.7099 PLN+9.22%180.554K1.8713.472M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
RWLRAWLPLUG
15.10 PLN0.00%1.663K0.65446.338M PLN3.97%Sản xuất Chế tạo
SIESIEMENS
564.4 PLN0.00%0537.119B PLN12.2845.95 PLN+106.51%2.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SNKSANOK
22.9 PLN+0.44%1.545K0.21612.908M PLN7.932.89 PLN+119.15%5.26%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SNXSUNEX
12.12 PLN−0.98%15.915K0.55248.283M PLN2.29%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SWGSECOGROUP
30.0 PLN0.00%400.19260.733M PLN3.33%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TLOTELESTO
36.8 PLN−0.81%1031.4260.844M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
TRRTERMOREX
0.835 PLN−1.18%1.066K0.3195.908M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
UNVUNIVERSE
5.40 PLN0.00%00.00Sản xuất Chế tạo
WATWAT
8.98 PLN+1.35%1000.168.27M PLN−5.99 PLN−2642.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
WLTWIELTON
9.40 PLN+0.32%26.765K0.37565.714M PLN5.281.78 PLN+14.89%4.27%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ZMTZAMET
1.670 PLN−1.76%23.214K0.31180.064M PLN194.190.01 PLN+1333.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
ZREZREMB
3.790 PLN+4.41%73.737K2.9249.501M PLN20.890.18 PLN+33.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
ZUKSTAPORKOW
2.80 PLN−0.36%3.483K0.5418.276M PLN7.12%Sản xuất Chế tạo