Phát thanh truyền hình (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
123.477M
Giá trị vốn hóa thị trường
18.648K
Khối lượng
+0.00%
Thay đổi
−1.74%
Hiệu suất Tháng
−16.53%
Hiệu suất Năm
−13.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
0.1585 EUR1.28%0.0020 EUR
Bán
71.363K11.311K EUR26.292M EUR0.01 EUR
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
1.15 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
100115 EUR97.19M EUR