Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
685.446M
Giá trị vốn hóa thị trường
6.438K
Khối lượng
+0.60%
Thay đổi
+8.08%
Hiệu suất Tháng
+12.23%
Hiệu suất Năm
+7.11%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CFNCOFINA-SGPS
0.255EUR3.24%0.008EUR
Sức mua mạnh
60K15.3K25.334MEUR4.520.05EUR
ESONESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
6.50EUR4.84%0.30EUR
Sức mua mạnh
10165774.361MEUR2.242.86EUR
FCPFUT.CLUBE PORTO
1.03EUR1.98%0.02EUR
Mua
21021622.725MEUR1.130.92EUR
IBSIBERSOL-SGPS
6.30EUR0.00%0.00EUR
Mua
6.376K40.169K267.12MEUR4.041.56EUR
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
0.1675EUR2.13%0.0035EUR
Mua
254.181K42.575K27.552MEUR3.870.04EUR
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.780EUR−2.50%−0.020EUR
Bán Mạnh
8653.6MEUR4.290.37EUR
SLBENBENFICA SAD
4.01EUR−0.74%−0.03EUR
Mua
1.26K5.053K92.92MEUR−1.52EUR