Dầu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.363B
Giá trị vốn hóa thị trường
547.075K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
−10.82%
Hiệu suất Tháng
−9.37%
Hiệu suất Năm
−18.45%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GALPGALP ENERGIA-NOM
10.485 EUR1.55%0.160 EUR
Theo dõi
2.414M25.311M EUR8.416B EUR7.561.37 EUR6.152K