Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
10.287B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.646M
Khối lượng
+0.55%
Thay đổi
+0.71%
Hiệu suất Tháng
+30.02%
Hiệu suất Năm
+0.48%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GALPGALP ENERGIA-NOM
12.620EUR−1.41%−0.180EUR
Theo dõi
1.147M14.475M10.433BEUR9.371.37EUR6.152K