Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
3.080B
Giá trị vốn hóa thị trường
22.398M
Khối lượng
+1.86%
Thay đổi
−7.73%
Hiệu suất Tháng
+6.35%
Hiệu suất Năm
+40.27%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
BCPB.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
0.2065 EUR1.32%0.0027 EUR
Theo dõi
19.672M4.062M EUR3.08B EUR10.700.02 EUR15.743K