Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
23.960M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.030K
Khối lượng
+0.65%
Thay đổi
−1.08%
Hiệu suất Tháng
−13.69%
Hiệu suất Năm
−0.53%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GLINTGLINTT
0.224 EUR0.90%0.002 EUR
Bán
1.6K358 EUR19.306M EUR0.03 EUR1.126K
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
0.840 EUR3.70%0.030 EUR
Bán
11 EUR4.2M EUR15
MLSMBSAMBA DIGITAL SGPS S.A.
6.401 EUR2.42%0.151 EUR
Mua
16102 EUR
REDREDITUS-SGPS
0.0310 EUR0.00%0.0000 EUR
Mua
301 EUR453.799K EUR