Bột giấy (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
4.346B
Giá trị vốn hóa thị trường
711.722K
Khối lượng
+2.69%
Thay đổi
+1.36%
Hiệu suất Tháng
+2.39%
Hiệu suất Năm
−1.45%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALTRALTRI SGPS
4.816 EUR3.97%0.184 EUR
Mua
860.009K4.142M950.17M EUR2.182.12 EUR
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
0.0450 EUR−1.10%−0.0005 EUR
Bán
1.392M62.631K23.943M EUR1.150.04 EUR
NVGTHE NAVIGATOR COMP
3.310 EUR2.22%0.072 EUR
Mua
931.232K3.082M2.303B EUR0.55 EUR
SEMSEMAPA
13.50 EUR2.58%0.34 EUR
Theo dõi
14.598K197.073K1.07B EUR3.83 EUR