Các công ty của Các công ty Bồ Đào Nha hoạt động trong một ngành: bột giấy

Danh sách sau có Các công ty Bồ Đào Nha hoạt động trong cùng ngành, bột giấy. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như SEMAPA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ALTRI SGPS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NVGTHE NAVIGATOR COMP
2.717 B EUR3.796 EUR−0.63%70.416 K0.0712.88%Công nghiệp Chế biến
Mua
SEMSEMAPA
1.144 B EUR14.00 EUR−0.57%2.457 K0.0515.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALTRALTRI SGPS
1.079 B EUR5.275 EUR+0.29%38.135 K0.074.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
15.261 M EUR0.0290 EUR0.00%57.835 K0.09−0.02 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến