Nhà hàng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
269.664M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.965K
Khối lượng
+3.77%
Thay đổi
+3.12%
Hiệu suất Tháng
+17.02%
Hiệu suất Năm
+19.57%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
IBSIBERSOL-SGPS
6.60 EUR3.77%0.24 EUR
Sức mua mạnh
5.965K39.369K EUR269.664M EUR4.081.56 EUR