Thép (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
189.234M
Giá trị vốn hóa thị trường
11.637K
Khối lượng
−1.08%
Thay đổi
+9.61%
Hiệu suất Tháng
+1.11%
Hiệu suất Năm
+7.35%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
7.30 EUR−1.08%−0.08 EUR
Mua
11.637K84.95K EUR189.234M EUR0.78 EUR