Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
2.118B
Giá trị vốn hóa thị trường
738.137K
Khối lượng
+1.36%
Thay đổi
+1.30%
Hiệu suất Tháng
+33.22%
Hiệu suất Năm
+18.07%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
2.079B6.890.25%702.989K1
67.379M-0.24%1.756M1
Tải thêm