Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
42.856B
Giá trị vốn hóa thị trường
754.703K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
+1.74%
Hiệu suất Tháng
+0.71%
Hiệu suất Năm
−0.54%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Sản xuất Năng lượng Thay thế20.251B EUR0.45%0.10%526.325K1
Công ty Điện lực22.605B EUR4.14%0.32%3.766M3