Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
180.573M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.000K
Khối lượng
+7.83%
Thay đổi
−0.48%
Hiệu suất Tháng
−17.62%
Hiệu suất Năm
−0.48%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
3.100QAR7.83%0.225QAR
Mua
4K12.4K180.573MQAR70.120.04QAR