Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Qatar

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại252.48M QAR2.97%4.66%7.387K11
Truyền thông42.507B QAR4.23%−2.27%411.45K12
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.021B QAR4.22%0.07%8.355K11
Dịch vụ Khách hàng192.192M QAR1.96%0.00%1.95K11
Dịch vụ Phân phối6.104B QAR5.16%−1.41%365.709K23
Công nghệ Điện tử11
Năng lượng Mỏ19.583B QAR5.52%−0.76%235.385K22
Tài chính357.732B QAR3.42%−0.10%955.489K925
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.917B QAR3.85%−1.60%115.705K11
Dịch vụ Công nghiệp442.5M QAR5.38%1.32%48.612K11
Khoáng sản phi năng lượng84.882B QAR8.88%−0.62%1.15M34
Công nghiệp Chế biến28.056B QAR4.93%0.47%988.103K22
Sản xuất Chế tạo1.369B QAR4.51%−1.04%25.8K11
Bán Lẻ3.757B QAR2.40%0.18%605.617K22
Dịch vụ Công nghệ2.65B QAR55.94%−0.10%130.95K11
Vận chuyển35.878B QAR3.27%−1.41%603.036K33
Công ty dịch vụ công cộng18.92B QAR5.52%−0.12%70.398K11