Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Qatar

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính320.459 B QAR4.24%−0.30%1.706 M925
Khoáng sản phi năng lượng85.057 B QAR6.46%−0.45%1.877 M34
Truyền thông38.745 B QAR5.75%+0.01%563.948 K12
Vận chuyển37.506 B QAR3.35%+1.01%462.782 K33
Công nghiệp Chế biến23.875 B QAR5.08%+0.31%2.033 M22
Năng lượng Mỏ20.646 B QAR5.68%−0.52%1.019 M22
Công ty dịch vụ công cộng16.423 B QAR5.76%+0.40%75.37 K11
Dịch vụ Phân phối5.578 B QAR−0.53%857.556 K23
Dịch vụ Công nghệ4.254 B QAR3.92%−0.52%164.728 K22
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.621 B QAR5.16%+0.40%2.305 K11
Bán Lẻ3.53 B QAR6.08%−0.06%85.421 K22
Sản xuất Chế tạo1.236 B QAR5.00%0.00%20.38 K11
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.209 B QAR5.12%+2.37%1.768 M11
Dịch vụ Công nghiệp505.704 M QAR0.00%+0.08%119.028 K11
Công nghệ Điện tử347.553 M QAR5.96%+0.36%48.076 K11
Dịch vụ Khách hàng194.705 M QAR2.26%0.00%011
Dịch vụ Thương mại168 M QAR4.46%−1.86%24.922 K11