Công ty Qatar tham gia một lĩnh vực: Distribution Services

Những Công ty Qatar sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Distribution Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AHCSAAMAL QPSC
0.811 QAR−0.37%1.311M0.315.128B QAR13.910.06 QAR+5.62%6.14%
Mua
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1.414 QAR+1.00%5.268M0.59161.7M QAR121.900.01 QAR+7.41%0.00%
WDAMWIDAM FOOD QPSC
2.154 QAR+0.70%1.315M0.69385.02M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%