Công nghệ Điện tử (Khu vực)

1
Cổ phiếu
315.054M
Giá trị vốn hóa thị trường
147.468K
Khối lượng
−0.85%
Thay đổi
−8.64%
Hiệu suất Tháng
−23.90%
Hiệu suất Năm
−23.90%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
1.522 QAR−0.85%147.468K0.30315.054M QAR0.00%Công nghệ Điện tử