Năng lượng Mỏ (Khu vực)

2
Cổ phiếu
21.142B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.759M
Khối lượng
+0.55%
Thay đổi
+4.27%
Hiệu suất Tháng
−5.43%
Hiệu suất Năm
+3.36%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.800QAR1.98%0.035QAR
Sức mua mạnh
12.28M22.104M3.345BQAR11.750.15QAR
QFLSQATAR FUEL QPSC
17.90QAR0.28%0.05QAR
Bán
968.925K17.344M17.797BQAR16.591.08QAR