Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.552B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.000K
Khối lượng
+0.02%
Thay đổi
+3.31%
Hiệu suất Tháng
−18.71%
Hiệu suất Năm
−10.32%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
5.486 QAR+0.02%1K0.001.552B QAR21.000.26 QAR−9.81%4.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi