Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.735B
Giá trị vốn hóa thị trường
605.004K
Khối lượng
−2.73%
Thay đổi
−3.70%
Hiệu suất Tháng
−26.87%
Hiệu suất Năm
+0.75%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
6.163QAR−2.73%−0.173QAR
Bán
605.004K3.729M1.735BQAR21.880.29QAR