Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.475B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.458K
Khối lượng
−3.03%
Thay đổi
+1.37%
Hiệu suất Tháng
−5.91%
Hiệu suất Năm
−1.52%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
3.103QAR−3.03%−0.097QAR
Bán Mạnh
33.458K103.82K1.475BQAR8.520.38QAR