Vận chuyển (Khu vực)

3
Cổ phiếu
30.430B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.798M
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
−3.24%
Hiệu suất Tháng
−14.08%
Hiệu suất Năm
−10.26%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
3.025 QAR−0.17%501.944K1.291.773B QAR7.600.40 QAR−0.60%3.31%Vận chuyển
Mua
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
3.240 QAR+1.25%11.285M2.0217.95B QAR12.020.27 QAR+0.48%4.01%Vận chuyển
Mua
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
9.500 QAR−1.35%8.844M4.9110.707B QAR10.460.91 QAR+12.10%3.68%Vận chuyển
Mua