Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
19.635B
Giá trị vốn hóa thị trường
672.941K
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
+0.85%
Hiệu suất Tháng
+0.17%
Hiệu suất Năm
+0.17%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
17.78QAR−0.39%−0.07QAR
Theo dõi
672.941K11.965M19.635BQAR12.731.40QAR