Chứng khoán Romania bao gồm lĩnh vực Electronic Technology

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Electronic Technology. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng1.791B RON2.30%−2.35%2594
Thiết bị/ Công cụ điện423.264M RON0.80%−1.46%4.919K4
Thiết bị Viễn thông1