Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
61.043B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.067M
Khối lượng
+2.87%
Thay đổi
+55.92%
Hiệu suất Tháng
+192.76%
Hiệu suất Năm
+172.17%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MSTTMOSTOTREST222.95 RUB0.20%0.45 RUB
Mua
155.52K34.673M RUB62.793B RUB