Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

7
Cổ phiếu
439.075B
Giá trị vốn hóa thị trường
90.657K
Khối lượng
−0.52%
Thay đổi
+3.44%
Hiệu suất Tháng
−34.91%
Hiệu suất Năm
+3.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DZRDDZRD AO2860RUB0.35%10RUB
Mua
1.967K5.626M1.253BRUB
ETLNGDR ETALON GROUP PLC ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
54.24RUB−1.92%−1.06RUB
Mua
551.089K29.891M5.739BRUB1.7424.45RUB
NFAZNEFAZ PAO AO288.0RUB−2.87%−8.5RUB
Mua
11.49K3.309M2.307BRUB
PAZAPAVLOVO BUS AO6140RUB−2.23%−140RUB
Mua
1711.05M9.627BRUB
PIKKPIK SZ617.0RUB−0.42%−2.6RUB
Mua
89.327K55.115M405.81BRUB
SVAVSOLLERS AVTO236.0RUB−0.84%−2.0RUB
Mua
44.57K10.519M8.088BRUB7.6231.25RUB
ZILLZIL AO2350RUB−1.67%−40RUB
Mua
301707.35K6.251BRUB