Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
4.058B
Giá trị vốn hóa thị trường
45.931M
Khối lượng
+3.37%
Thay đổi
+33.57%
Hiệu suất Tháng
+25.48%
Hiệu suất Năm
+38.83%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DIODZAVOD DIOD AO9.12 RUB7.55%0.64 RUB
Sức mua mạnh
3.961M36.124M775.92M RUB17.600.48 RUB
GEMAIMCB PJSC829.5 RUB0.85%7.0 RUB
Sức mua mạnh
522432.999K1.228B RUB9.6685.13 RUB
LIFEFARMSINTEZ AO7.050 RUB3.30%0.225 RUB
Mua
89.238M629.124M2.054B RUB−1.70 RUB