Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
4.138B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.347M
Khối lượng
+2.19%
Thay đổi
+6.53%
Hiệu suất Tháng
+70.51%
Hiệu suất Năm
+38.66%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Công nghệ Sinh học1.279B RUB13.99%−0.18%7961
Dược phẩm: Chính2.021B RUB4.54%53.883M1
Dược phẩm: Khác838.14M RUB0.11%135.6K1