Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

11
Cổ phiếu
410.483B
Giá trị vốn hóa thị trường
341.054K
Khối lượng
+0.33%
Thay đổi
+16.99%
Hiệu suất Tháng
+87.93%
Hiệu suất Năm
+75.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CHKZCKPZ12850 RUB0.78%100 RUB
Mua
10128.5K RUB7.683B RUB
GAZAGaz ao868.0 RUB0.58%5.0 RUB
Mua
24.45K21.223M RUB16.706B RUB
HMSGGDR Hydraulic M&S Gr ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
193.0 RUB−3.50%−7.0 RUB
Mua
31.07K5.997M RUB6.639B RUB
KMAZKAMAZ187.0 RUB−1.58%−3.0 RUB
Mua
6.031M1.128B RUB134.374B RUB
KMEZKovrov Mech. Zavod1255 RUB0.40%5 RUB
Theo dõi
130163.15K RUB4.706B RUB
KZOSPAO Organicheskiy Sintez ao112.0 RUB1.45%1.6 RUB
Mua
243.35K27.255M RUB200.391B RUB
NKSHNizhnekamskshina ao34.38 RUB2.38%0.80 RUB
Theo dõi
65.4K2.248M RUB2.14B RUB
PRFNCZPSN-Profnasteel3.693 RUB0.35%0.013 RUB
Bán
1.012M3.737M RUB3.085B RUB
UWGNOVK ao153.0 RUB−2.11%−3.3 RUB
Bán
942.959K144.273M RUB18.13B RUB
VSYDViborgskii sudostr. Zavod ao6645 RUB−0.67%−45 RUB
Theo dõi
60398.7K RUB13B RUB
ZVEZZvezda ao5.560 RUB1.09%0.060 RUB
Sức mua mạnh
49K272.44K RUB3.091B RUB