Vận chuyển (Khu vực)

10
Cổ phiếu
510.969B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.437M
Khối lượng
+1.00%
Thay đổi
+9.25%
Hiệu suất Tháng
−16.11%
Hiệu suất Năm
+9.83%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFLTAEROFLOT27.78RUB1.76%0.48RUB
Mua
8.266M229.639M107.823BRUB36.1K
FESHDVMP AO33.85RUB−0.12%−0.04RUB
Bán
1.225M41.476M100.018BRUB2.4813.67RUB
FLOTSOVCOMFLOT42.38RUB1.31%0.55RUB
Sức mua mạnh
2.302M97.571M99.346BRUB
GLTRGDR GLOBALTRANS INVES ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
307.70RUB2.36%7.10RUB
Mua
284.577K87.564M10.96BRUB2.7186.24RUB
GTRKGTM61.05RUB−0.25%−0.15RUB
Mua
67.01K4.091M3.578BRUB18.723.27RUB
ISKJHSCI AO79.80RUB11.61%8.30RUB
Sức mua mạnh
29.947M2.39B6.624BRUB310.200.23RUB
NKHPNKHP AO311.0RUB0.16%0.5RUB
Sức mua mạnh
5.96K1.854M20.989BRUB
NMTPNMTP5.225RUB1.06%0.055RUB
Sức mua mạnh
20.603M107.651M99.573BRUB
TUZATUIMAZ. ZAVOD AVTOBETONOVOZOV106.0RUB0.95%1.0RUB
Sức mua mạnh
9.94K1.054M863.1MRUB
UTARUTAIR AVIACOMPANY7.75RUB0.00%0.00RUB
Sức mua mạnh
80.5K623.875K61.195BRUB