AEROFLOT

AFLT MOEX
AFLT
AEROFLOT MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AFLT Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Vận chuyển
Công nghiệp: Hàng không
Aeroflot-Rossiyskiye Avialinii PAO hoặc Aeroflot - Công ty Hàng không Quốc gia Nga OJSC) là một công ty có trụ sở tại Nga tham gia vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải và hành khách bằng đường hàng không, cả trong nước và quốc tế. Công ty và các công ty con cũng cung cấp dịch vụ ăn uống và bảo hiểm hàng không. Các chi nhánh của công ty chủ yếu bao gồm các dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ tiếp nhiên liệu và các doanh nghiệp bán lẻ miễn thuế. Công ty có một phi đội gồm 128 tàu bay để cung cấp các chuyến bay theo lịch trình đến 115 điểm đến tại 52 quốc gia trên thế giới. Phi đội của Công ty bao gồm chủ yếu các loại máy bay như: Airbus A330, 320, A321 và Sukhoi SuperJet-100. Công ty hoạt động thông qua nhiều chi nhánh và văn phòng đại diện, cả trong và ngoài nước, cũng như một số chi nhánh. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2014, Công ty thành lập công ty con Byudzhetny Perevozchik LLC.

Tin tức cập nhật