Tài chính (Khu vực)

3
Cổ phiếu
77.252B
Giá trị vốn hóa thị trường
9
Khối lượng
+0.40%
Thay đổi
−3.68%
Hiệu suất Tháng
+33.14%
Hiệu suất Năm
+20.14%
Hiệu suất YTD
          
DNOS DUNAV OSIGURANJE A
2671.002.73%71.00Bán211.288B
JMBN JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
4113.000.32%13.00Bán161.186B69.1259.32133.00
KMBN KOMERCIJALNA BANKA
3800.000.00%0.00Mua1064.778B68.5855.412985.00
Tải thêm