Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Serbia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
%11
%11
2.806B5.35%1011
%00
%11
%22
102.402B0.000.00%6011
20.767B-1.53%5.644K44
5.645B1.99%12413
%11
%22
3.134B-0.06%5011
324.020M0.00%1111
52.714B0.33%4213
16.940B0.00%6022
Tải thêm