Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Serbia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
%11
4.563B0.00%2611
%22
%11
%11
98.652B0.00%86611
80.704B-0.40%8323
6.486B-7.07%28413
%11
%26
3.541B0.55%20033
36.777B0.00%65623
15.880B0.00%42322
Tải thêm