Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Serbia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Truyền thông11
Hàng tiêu dùng không lâu bền138.656M RSD0.00%1122
Dịch vụ Phân phối11
Năng lượng Mỏ132.894B RSD0.00%0.00%4511
Tài chính14.946B RSD−0.51%44011
Dịch vụ Công nghiệp1.862B RSD+4.27%313
Khoáng sản phi năng lượng11
Công nghiệp Chế biến11
Sản xuất Chế tạo3.067B RSD0.00%2034
Vận chuyển58.178B RSD+0.54%23012