Giới thiệu

Sàn giao dịch Chứng khoán Belgrade (BELEX) là sàn chứng khoán duy nhất của Serbia. Hoạt động của nó được giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán và có trụ sở tại Belgrade, thủ đô và thành phố lớn nhất Serbia, nơi đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Quay trở lại nguồn gốc của việc giao dịch từ năm 1895, khi các giao dịch đầu tiên diễn ra tại một khách sạn bên sông Sava. Như vậy, đây là giao dịch lâu đời nhất ở châu Âu. BELEX niêm yết 29 công ty, với mức vốn hóa thị trường là 4,5 tỷ Euro và là thành viên đầy đủ của Liên đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Âu (FEAS).

Trong số các mã chứng khoán được niêm yết, có nhiều công ty nổi tiếng và được giao dịch thường xuyên như: Energoprojekt holding, NIS, Sojaprotein, Komercijalna banka và Messer Tehnogas Beograd. BELEX quản lý 2 chỉ số. BELEX15 là chỉ số blue-chip hàng đầu trong đó chỉ theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu phổ thông có tính thanh khoản nhất trên thị trường có kiểm soát. Chỉ số BELEXline là chỉ số dựa trên số vốn hóa thị trường tự do và theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu lớn hơn mà không có giới hạn trên đối với số lượng các thành phần cấu thành. Cả hai chỉ số đều được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng.